മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം, ശ്രീ ഭദ്ര കാളി ദേവി & കരിം കാളി മൂർത്തി ദേവി, മലമേക്കര, അടൂർ, പത്തനംതിട്ട, pin- 691523.